Controlere de vibrații – Crystal Instruments SUA

Controlerele de vibrații sunt dispozitive utilizate pentru a controla și monitoriza vibrațiile mecanice într-un sistem de testare. Acestea sunt utilizate în diverse domenii, cum ar fi: industria automotive & feroviară, construcția navală, industria aerospațială și industria de transporturi, pentru a asigura siguranța și eficiența sistemelor mecanice, componentelor electrice și electronice.

Controlerele de vibrații sunt dispozitive sensibile care pot controla cu precizie amplitudinea, frecvența și direcția vibrațiilor. Acestea pot fi utilizate pentru a controla și reduce vibrațiile indezirabile, care pot duce la defecte sau la deteriorarea produselor testate – specimene. Cu ajutorul controlerului Spider pot fi induse asupra specimenului diferite tipuri de testări uzuale: sinus, aleator și șoc sau testări complexe cum ar fi: control sinusoidal aleatoriu SoR, control aleator aleatoriu RoR, control Kurtosis, FDS, multisinus, SRS, TWR, control cutremur etc.

Există diferite tipuri de controlere de vibrații, inclusiv controlere de vibrații bazate pe senzori, care utilizează senzori pentru a măsura vibrațiile, controlere de vibrații bazate pe acționări, care utilizează acționări pentru a controla vibrațiile prin intermediul unor sisteme de amortizare. Aceste controlere pot fi utilizate atât pentru a controla cât și pentru a monitoriza vibrațiile obiectului de testat, dar totodată pot fi efectuate și analize modale cu scopul inspectării calitative ale acestuia.